0

Договір публічної оферти

Здійснюючи замовлення через інтернет-магазин, Ви погоджуєтесь з умовами публічного договору

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

купівлі-продажу товарів на відстані з використанням  мережі Інтернет

Викладений нижче текст Договору є офіційною публічною пропозицією агромагазину «Світ Рослин» (Фізична особа підприємець Польовик Тетяна Вячеславівна) що іменується в тексті договору ПРОДАВЕЦЬ, необмеженому числу фізичних осіб, які постійно проживають на території України ; будь-яка фізична особа, яка повністю і беззастережно приймає умови цього Договору приєднання відповідно до статей 633 та 634 Цивільного Кодексу України та виразила акцепт цієї оферти здійсненням та підтвердженням Замовлення на сайті   www.svitroslyn.ua і яка діє у власних інтересах або інтересах юридичної особи, іменується в тексті договору ПОКУПЕЦЬ, уклали цей публічний Договір (далі «Договір») про нижченаведене:

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

 1.1. Під поняттям «Товар» в рамках цього Договору розуміються товари, представлені на сайті  www.svitroslyn.ua, щодо яких вказана ціна, назва та опис і, які доступні для придбання. Також товар може супроводжуватись його зображенням.

1.2. Під поняттям «Інтернет-магазин» в рамках цього Договору розуміється відповідний програмно-функціональний комплекс, розміщений на сайті www.svitroslyn.ua, який дозволяє ознайомитись з Товаром, його зовнішнім виглядом, характеристиками, ціною, умовами оплати, умовами та строками доставки, гарантійними зобов’язаннями тощо, зробити відповідне замовлення та сплатити його за на підставі виставленого рахунку.

1.3. Під поняттям «Оплата» («Передоплата») в рамках цього Договору розуміється попереднє замовлення та оплата Товару, здійснювана в терміни, що вказані в опису Товару.

1.4. Під поняттям «Кошик» в рамках цього Договору розуміється частина Інтернет-магазину, що відповідає за відслідковування та відображення в реальному часі вибраних ПОКУПЦЕМ товарів для придбання із зазначенням загальної вартості на них.

1.5. Під поняттям «Замовлення» в рамках цього Договору розуміється визначений ПОКУПЦЕМ за допомогою Кошика перелік Товарів, їх кількість із зазначенням ПІБ ПОКУПЦЯ та іншої інформації для зв’язку з ним.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 2.1. ПРОДАВЕЦЬ зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цим ДОГОВОРОМ продавати ПОКУПЦЮ Товар, що є предметом продажу за цим ДОГОВОРОМ, а ПОКУПЕЦЬ зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цим ДОГОВОРОМ, купувати названий Товар та оплачувати його ціну.

2.2. ПРОДАВЕЦЬ гарантує, що Товар не переданий під заставу, не знаходиться в спорі, під арештом та на нього не розповсюджуються права третіх осіб.

2.3. ПРОДАВЕЦЬ та ПОКУПЕЦЬ підтверджують, що даний Договір не являється фіктивним, удаваним правочином, правочином, що вчиняється під впливом насильства або обману чи під впливом інших, несприятливих для сторін обставин.

2.4. ПРОДАВЕЦЬ підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності, що регулює сферу правовідношень, що виникають та діють в процесі виконання Договору, а також гарантує, що має право на реалізацію Товару без будь-яких обмежень, відповідно до вимог чинного законодавства України, та зобов'язується нести відповідальність в разі порушення прав ПОКУПЦЯ в процесі виконання Договору та реалізації Товару.

3. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

 3.1. У відповідності зі статтями 633, 641, 642 Цивільного Кодексу України та Правилами продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями затверджених наказом Міністерства економіки України від 19.04.2007 №103 ( із наступними змінами та доповненнями) , цей договір є публічною офертою, а факт здійснення Покупцем замовлення, в усній (по телефону або в офісі) або письмовій (через сайт або електрону пошту) і отримання  замовлення Продавцем - є повним та безперечним прийняттям ПОКУПЦЕМ цього публічного договору та інформації,  викладеної на сайті Продавця www.svitroslyn.ua.

4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 4.1. Усі інформаційні матеріали, представлені в Інтернет-магазині, носять довідковий характер і не можуть повною мірою передавати достовірну інформацію про властивості і характеристики Товару, включаючи кольори, розміри й форми. У випадку виникнення у ПОКУПЦЯ питань, що стосуються властивостей і характеристик Товару, перед оформленням Замовлення, ПОКУПЕЦЬ повинен звернутися до ПРОДАВЦЯ для отримання повної інформації про Товар. 

4.2. Оформлення ПОКУПЦЕМ Замовлення і подальша передача його до виконання, означає достатнє й повне ознайомлення ПОКУПЦЯ з характеристиками Товару, його властивостям та призначенням,  можливостями, з інформацією про терміни поставки та гарантійними умовами.

4.3. У випадку відсутності замовлених Товарів на складі ПРОДАВЦЯ, у тому числі із причин, що не залежать від ПРОДАВЦЯ, ПРОДАВЕЦЬ вправі анулювати зазначений Товар із Замовлення ПОКУПЦЯ, і повідомити про це ПОКУПЦЯ шляхом направлення електронного повідомлення за адресою, зазначеному при реєстрації ПОКУПЦЯ. 

4.4. Замовлення вважається виконаним у момент фактичної передачі ПОКУПЦЕВІ Товарів, що входять до складу Замовлення, на підставі виданої ПРОДАВЦЕМ видаткової накладної, яка підписується ПОКУПЦЕМ. Після виконанні Замовлення зобов'язання ПРОДАВЦЯ перед ПОКУПЦЕМ вважаються виконаними. 

4.5. Право власності на Товар переходить від ПРОДАВЦЯ до ПОКУПЦЯ в момент передачі Товару. Підтвердженням переходу права власності на Товар служить підпис ПОКУПЦЯ в накладній (квитанції, реєстру доставки тощо), виданої ПРОДАВЦЕМ, транспортною або кур'єрською компанією. Ризики втрати або випадкового пошкодження Товару переходять від ПРОДАВЦЯ до ПОКУПЦЯ в момент його передачі транспортній або кур'єрській компанії для доставки ПОКУПЦЕВІ.

5. ЦІНА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

 5.1. Ціна  Товару визначається ПРОДАВЦЕМ на власний розсуд і публікується в Інтернет-магазині.

5.2. Ціна Товару та Замовлення встановлюється в українській гривні .

5.3. Ціна Договору дорівнює ціні Замовлення. Зазначена сума може змінюватися в залежності від ціни, кількості або номенклатури Товару.

5.4. ПОКУПЕЦЬ проводить 100 % оплату товару відповідно до Замовлення на підставі рахунка ПРОДАВЦЯ, якщо інше не зазначено в рахунку на оплату.

5.5. Замовлення вважається оплаченим з моменту надходження 100 % оплати за товар на розрахунковий рахунок ПРОДАВЦЯ. Факт такої оплати свідчить про згоду ПОКУПЦЯ з умовами цього Договору.

5.6. Доставка Замовлення ПРОДАВЦЕМ виконується після 100 % оплати Замовлення, якщо інші умови не встановлені ПРОДАВЦЕМ.

5.7. У випадку невірного зазначення ціни замовленого ПОКУПЦЕМ Товару, ПРОДАВЕЦЬ негайно інформує про це ПОКУПЦЯ для підтвердження або анулювання Замовлення. При неможливості зв'язатися із ПОКУПЦЕМ, це Замовлення вважається анульованим. Якщо Замовлення уже було оплачено, ПРОДАВЕЦЬ повертає ПОКУПЦЕВІ оплачену за Замовлення суму шляхом її перерахування на рахунок ПОКУПЦЯ або іншим  способом, погодженим сторонами.

5.8. Ціна Товару в Інтернет-магазині може бути змінена ПРОДАВЦЕМ в односторонньому порядку. При цьому ціна на замовлений ПОКУПЦЕМ Товар зміні не підлягає.

5.9. До моменту зарахування коштів ПОКУПЦЯ на розрахунковий рахунок ПРОДАВЦЯ товар не резервується. ПРОДАВЕЦЬ не може гарантувати доступність Товару на складі ПРОДАВЦЯ в кількості, зазначеній у момент оформлення Замовлення, в наслідок чого, можуть збільшитися строки обробки Замовлення. Якщо буде потреба здійснення повернення коштів ПРОДАВЦЕМ ПОКУПЦЕВІ для здійснення повернення коштів ПОКУПЕЦЬ зобов'язаний повідомити ПРОДАВЦЕВІ реквізити банківського рахунку, на який ПРОДАВЕЦЬ зобов'язаний перерахувати грошові кошти.

6. ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРАВА СТОРІН. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВЯЗАННЯ.

 6.1.Обов'язки ПРОДАВЦЯ

6.1.1. Надавати правдиву інформацію щодо Товарів, умов доставки та цін на них. 

6.1.2. Поставити Товар відповідно до умов Замовлення.

6.1.3. Гарантувати відповідність якості Товару вимогам якості на території України. Забезпечити гарантійні зобов'язання відповідно до умов  Договору.

6.1.4. У випадку зміни строку поставки, негайно інформувати ПОКУПЦЯ про зміну умов поставки з метою одержання згоди на нові умови виконання Замовлення в цілому, або в частині. ПРОДАВЕЦЬ інформує ПОКУПЦЯ за допомогою телефонного або електронного зв'язку.

6.2.Обов'язки ПОКУПЦЯ

6.2.1. Надавати ПРОДАВЦЮ достовірну, правдиву та коректну інформацію, в т.ч. під час своєї  реєстрації в Інтернет-магазині.

6.2.2. Оплачувати Товар, відповідно до Замовлень, за ціною, в них зазначених. 

6.2.3. При отриманні замовлення від кур’єра провести зовнішній огляд цілісності пакування, після чого відкрити її та безпосередньо пересвідчитися у належному зовнішньому стані Товару, відсутності механічних ушкоджень та повноти його комплектності.

 6.2.4. У випадку наявності претензій,  вимагати від представника служби доставки та скласти Акт в довільній формі в 3-х екземплярах. Акт повинен бути підписаний ПОКУПЦЕМ та співробітником перевізника. Недоліки Товару повинні бути зафіксовані засобами фото- або відео зйомки.

 6.2.5. У випадку передачі ПРОДАВЦЕМ Товару з порушенням умов Замовлення про кількість, асортименти, комплектність, тарі й (або) упакуванню Товару, - не пізніше 5-ти, наступним за днем купівлі (одержання), календарних днів повідомити ПРОДАВЦЯ про ці порушення. При цьому товар має бути повернутий у товарному вигляді зі збереженням споживчих властивостей та всіх ярликів, пломб и т.п.

6.2.6. Надати достовірні паспортні дані для можливості отримати замовлення в офісі кур'єрської компанії, за адресою,  яка розміщені на її сайті, та особисто з'явитися з паспортом для отримання Товару.

6.3. Права ПОКУПЦЯ

6.3.1. Вимагати повернення передоплати у випадку неможливості виконання ПРОДАВЦЕМ умов Замовлення.

6.3.2. Внести зміни в Замовлення до його оплати. 

6.3.3. До передачі Товару відмовитися від виконання Договору за умови відшкодування ПРОДАВЦЕВІ транспортних витрат, понесених ПРОДАВЦЕМ у зв'язку зі здійсненням дій по виконанню даного Договору. 

6.3.4. Гарантійні зобов’язання.

Гарантійний строк на Товар відліковується від дати поставки та складає  термін в залежності від Товару. Уточнений гарантійний строк на товар  зазначаються в гарантійному зобов'язанні ПРОДАВЦЯ. При виявленні протягом встановленого гарантійного строку недоліків Товару, ПОКУПЕЦЬ В 5-и денний термін сповіщає про це ПРОДАВЦЯ. Якщо виявлені дефекти Товару, не пов'язані з порушенням ПОКУПЦЕМ правил користування, транспортування або зберігання Товару, зазначених в інструкції з експлуатації та гарантійному зобов'язанні, ПРОДАВЕЦЬ за свій рахунок замінить дефектний Товар (його частину).

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 7.1. ПРОДАВЕЦЬ не несе відповідальності за збиток, заподіяний ПОКУПЦЕВІ внаслідок неналежного використання Товарів, замовлених в Інтернет-магазині. Зокрема, Покупець зобов’язаний дотримуватись правил поводження із Товаром, який є пестицидом та/або агрохімікатом, вказаними на пакуванні Товару.  

7.2. ПРОДАВЕЦЬ не несе відповідальності за неналежне, невчасне виконання Замовлення та своїх зобов'язань за цим Договором в разі надання ПОКУПЦЕМ недостовірної, неправдивої та некоректної інформаціі.

7.3. Сторони відповідають за виконання зобов'язань за цим Договором відповідно чинного законодавства України.

7.4. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком таких непереборних обставин як: війна або воєнні дії, землетрус, повінь, пожежа й інші стихійні лиха, акти або дії органів державної влади, зміна митних правил, обмеження імпорту й експорту, що виникли незалежно від волі Сторін після укладання даного Договору. Сторона, що не може виконати своїх зобов'язань, негайно повідомляє про це іншу Сторону і надає документи, що підтверджують наявність таких обставин, видані уповноваженими на те органами. 

8. РОЗГЛЯД СПОРІВ

 8.1. У випадку виникнення питань та/або  претензій щодо Товару зі сторони ПОКУПЦЯ ,він повинен звернутися до ПРОДАВЦЯ по телефону або в інший доступний спосіб.

8.2. Сторони вживуть всіх заходів для розгляду спорів та розбіжностей, які можуть виникнути при виконанні зобов'язань за Договором або у зв'язку із цим, шляхом переговорів. 

8.3. У випадку якщо Сторони не прийшли до згоди, усі спори підлягають розгляду відповідно до процедури, передбаченої законодавством України. 

9. ІНШІ УМОВИ

 9.1. Даний Договір набуває чинності з моменту здійснення Покупцем акцепту (здійснення замовлення) і діє до повного виконання зобов’язань сторонами, за винятком випадків його дострокового розірвання

9.2. У випадку виникнення питань і претензій щодо Товару зі сторони  ПОКУПЦЯ,  він повинен звернутися до ПРОДАВЦЯ по телефону або в інший доступний спосіб та заявити претензію.  Усі спори сторони будуть намагатися вирішити шляхом переговорів, а при недосягненні згоди спір буде переданий на розгляд суду відповідно до діючого законодавства України. 

9.3. Даний договір, розміщений на використовуваному ПРОДАВЦЕМ Інтернет-магазині на сайті www.svitroslyn.ua  є публічної офертою. Відсутність підписаного між сторонами екземпляру Договору на паперовому носії, із проставленими підписами сторін, у випадку проведення по ньому фактичної оплати ПОКУПЦЕМ, не є підставою вважати даний Договір не укладеним.

9.4. Визнання судом недійсності якого-небудь пункту даного договору не спричиняє недійсність інших пунктів.

9.5. Сторони мають право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, у випадку не виконання однією із Сторін умов даного Договору та у випадках, передбачених цим Договором і чинним законодавством України.

9.6. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України. У випадку, якщо будь-яке положення Договору являється або стає недійсним, незаконним, втрачає юридичну силу, це не є підставою для визнання недійсним всього Договору. В цьому випадку недійсні положення замінюються новими згідно чинного законодавства, що якомога точніше відповідають змісту та цілям положень, що замінюються.

10. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

10.1. Покупець підтверджує, що добровільно і безоплатно надає згоду на обробку своїх персональних даних (включаючи прізвище, ім'я та по батькові, зареєстроване місце проживання та / або фактичне місце проживання, ідентифікаційний номер, дані про державну реєстрацію; банківські реквізити, номери телефонів і адреси електронної пошти, і т.д.) в базі персональних даних Продавця  "Клієнти", в тому числі на збір, реєстрацію, включення в базу даних, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, оновлення, використання, поширення (розповсюдження, передачу), знеособлення, знищення персональних даних у базі даних на території України з метою виконання зобов'язань за цим договором і з метою забезпечення реалізації податкових відносин, господарських відносин, цивільно-правових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку. Покупець  дає згоду на передачу своїх персональних даних третім особам в мінімально необхідних обсягах і тільки з метою виконання зобов'язань за цим Договором, які відповідають об'єктивних причин збору відповідних даних.

10.2. Покупець підтверджує, що йому було повідомлено про його права, визначених Законом України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 № 2297-VI ( із наступними змінами та доповненнями), мета обробки , збору та використання персональних даних.

11. ТЕРМІН ДІЇ ОФЕРТИ

11.1. Договір публічної оферти набирає чинності  з моменту його розміщення на сайті Продавця  і діє до моменту його  відкликання (зміни) Продавцем.

11.2. Продавець  має право в будь-який час внести зміни в умови договору  і / або відкликати його (оферту) в будь-який час на свій розсуд. У разі внесення Продавцем змін в договір, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту договору на сайті Виконавця, якщо інший термін набрання чинності  змінами  не визначений безпосередньо в тексті зміненого договору.

12. АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ

Фізична особа – підприємець Польовик Тетяна Вячеславівна

14014, м. Чернігів, вул. Шевченка, 36 А

UA773052990000026004016309523

АТКБ «ПриватБанк»

Код Банку 6316004

ІПН 2853101040

тел.: +38 (067) 463-08-80

E-mail: [email protected]

Платник єдиного податку

Не є платником НДС